Xây dựng khu vực phòng thủ có tiềm lực để phát triển kinh tế-xã hội

VOV.VN -Thủ tướng: Xây dựng khu vực phòng thủ có tiềm lực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Khu vực phòng thủ dự Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Khu vực phòng thủ năm 2017.

Cùng dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.  

Thủ tướng dự Hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương về Khu vực phòng thủ năm 2017
Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ là một chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng toàn dân. Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến đổi, Quân ủy Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Cùng với việc ra mắt Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ với các thành viên mới, hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Thủ tướng đề nghị các thành viên của Ban Chỉ đạo tích cực thảo luận, thống nhất các chủ trương, biện pháp về khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương nhằm xây dựng khu vực phòng thủ có tiềm lực, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, về kết quả năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ đã tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạch định chủ trương, đường lối, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và các đối sách xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo, vùng trời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Cùng với đó là chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, Nghị định số 02/2016/NĐ- CP và ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quân khu về khu vực phòng thủ.

Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế- xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn ngày càng được củng cố vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của các tổ chức và tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, Công an được nâng lên; có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống, không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng phân hóa, chia rẽ.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018, Ban chỉ đạo xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định 152/2007/NĐ-CP về xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trên cả nước vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trước mắt là tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân đội bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho các đối tượng về kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong khu vực phòng thủ tại các địa phương. Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, nhất là an ninh mạng thông tin truyền thông... xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới
Chủ tịch nước: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.

Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia
Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia

Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch nước tiếp đại biểu cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4
Chủ tịch nước tiếp đại biểu cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn các cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4 tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước tiếp đại biểu cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4

Chủ tịch nước tiếp đại biểu cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn các cựu cán bộ Điệp báo An ninh T4 tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.