2 người ứng cử đại biểu QH ở Bình Dương không đạt 50% tín nhiệm
2 người ứng cử đại biểu QH ở Bình Dương không đạt 50% tín nhiệm

VOV.VN - Hội nghị thống nhất đưa ra khỏi danh sách 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 2 trường hợp do không đạt sự tín nhiệm trên 50%.

2 người ứng cử đại biểu QH ở Bình Dương không đạt 50% tín nhiệm

2 người ứng cử đại biểu QH ở Bình Dương không đạt 50% tín nhiệm

VOV.VN - Hội nghị thống nhất đưa ra khỏi danh sách 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 2 trường hợp do không đạt sự tín nhiệm trên 50%.

Đồng Tháp có 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV
Đồng Tháp có 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV

VOV.VN - Sau Hiệp thương lần thứ 3, Đồng Tháp đã chốt danh sách 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng Tháp có 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Đồng Tháp có 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV

VOV.VN - Sau Hiệp thương lần thứ 3, Đồng Tháp đã chốt danh sách 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

3 người xin thôi ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Huế
3 người xin thôi ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Huế

VOV.VN - Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Huế đã thống nhất danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 86 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

3 người xin thôi ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Huế

3 người xin thôi ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Huế

VOV.VN - Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Huế đã thống nhất danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 86 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

50% số người ứng cử ĐBQH tại Quảng Ngãi là nữ
50% số người ứng cử ĐBQH tại Quảng Ngãi là nữ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi vừa lập danh sách 10 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 5 người là nữ.

50% số người ứng cử ĐBQH tại Quảng Ngãi là nữ

50% số người ứng cử ĐBQH tại Quảng Ngãi là nữ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi vừa lập danh sách 10 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 5 người là nữ.

Một người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Nam có mức tín nhiệm dưới 50%
Một người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Nam có mức tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - 9/11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Quảng Nam có tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%, 1 người đạt 65,63% và 1 người đạt 38,57%.

Một người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Nam có mức tín nhiệm dưới 50%

Một người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Nam có mức tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - 9/11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Quảng Nam có tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%, 1 người đạt 65,63% và 1 người đạt 38,57%.

Quảng Ninh có 10 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, gấp 2,5 lần số người được bầu
Quảng Ninh có 10 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, gấp 2,5 lần số người được bầu

VOV.VN - Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Quảng Ninh có 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về).

Quảng Ninh có 10 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, gấp 2,5 lần số người được bầu

Quảng Ninh có 10 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, gấp 2,5 lần số người được bầu

VOV.VN - Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Quảng Ninh có 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về).

Giữ nguyên danh sách 205 người ứng cử ĐBQH tại các cơ quan Trung ương
Giữ nguyên danh sách 205 người ứng cử ĐBQH tại các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất giữ nguyên danh sách 205 người ứng cử ĐBQH đã trình từ Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2. Trong đó, có 17/18 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử ĐBQH.

Giữ nguyên danh sách 205 người ứng cử ĐBQH tại các cơ quan Trung ương

Giữ nguyên danh sách 205 người ứng cử ĐBQH tại các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất giữ nguyên danh sách 205 người ứng cử ĐBQH đã trình từ Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2. Trong đó, có 17/18 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử ĐBQH.

Sơn La thống nhất 10 ứng cử viên ĐBQH và 110 ứng cử HĐND tỉnh
Sơn La thống nhất 10 ứng cử viên ĐBQH và 110 ứng cử HĐND tỉnh

VOV.VN - Sáng 16/4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sơn La thống nhất 10 ứng cử viên ĐBQH và 110 ứng cử HĐND tỉnh

Sơn La thống nhất 10 ứng cử viên ĐBQH và 110 ứng cử HĐND tỉnh

VOV.VN - Sáng 16/4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công bố Luật Phòng, chống ma túy: Quy định thêm một số hành vi nghiêm cấm
Công bố Luật Phòng, chống ma túy: Quy định thêm một số hành vi nghiêm cấm

VOV.VN - Luật quy định thêm một số hành vi bị nghiêm cấm như: Nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc...

Công bố Luật Phòng, chống ma túy: Quy định thêm một số hành vi nghiêm cấm

Công bố Luật Phòng, chống ma túy: Quy định thêm một số hành vi nghiêm cấm

VOV.VN - Luật quy định thêm một số hành vi bị nghiêm cấm như: Nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc...

Đà Nẵng: 19 người xin rút, không ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố
Đà Nẵng: 19 người xin rút, không ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng vừa có 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố xin rút, không tham gia ứng cử.

Đà Nẵng: 19 người xin rút, không ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

Đà Nẵng: 19 người xin rút, không ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng vừa có 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố xin rút, không tham gia ứng cử.