VOV tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Xác định đấu tranh chống tham nhũng cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các phương tiện truyền thông của Đài đã xây dựng những chương trình được đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, khách mời, phóng sự và nhân vật.

Thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam tích cực đổi mới các khung chương trình, nâng cao chất lượng tin, bài, tọa đàm giáo dục phát luật với cấp độ sâu, rộng đến với nhân dân cả nước, đã góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tham nhũng. Đó là kết quả nổi bật được đề cập tại hội tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hôm nay (15/4).

Thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và Chiến lược phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Không chỉ tích cực đi đầu trong phát hiện các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, án oan sai, cũng như tham gia có hiệu quả vào việc xử lý những hành vi tiêu cực, tham nhũng, Đài còn đã phản ánh kịp thời kết quả tích cực cũng như những hạn chế khó khăn phức tạp của công tác phòng chống tham nhũng; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Xác định đấu tranh chống tham nhũng cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các phương tiện truyền thông của Đài đã xây dựng những chương trình được đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, khách mời, phóng sự và nhân vật. Tiêu biểu là các chuyên mục: “Nhìn thẳng, nói đúng” và “Đảng trong cuộc sống” với các nội dung liên quan đến phòng chống tham nhũng như: Chương trình “Kỷ luật trong Đảng- Bài học chặt cành sâu để cứu cây”, “Trách nhiệm của tổ chức Đảng trong các Tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước khi để xảy ra đại án tham nhũng kinh tế”; “Ràng buộc và giám sát quyền lực chống tham nhũng”; “Không để người đứng đầu ngoài cuộc khi cơ quan xảy ra tham nhũng”; “Tham nhũng vặt- lỗ hổng nhỏ dễ đắm thuyền…

Bên cạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ để trực tiếp tham gia phòng chống tham nhũng, có cơ chế khuyến khích những tác phẩm báo chí có chất lượng cao đấu tranh chống tiêu cực và tích cực đồng hành, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng.

“Cơ quan đơn vị, muốn phòng chống tham nhũng thì trước hết phải rà rất kỹ, để từ bộ luật phải có những nội quy, quy chế để xem có điều gì sơ hở trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị, nguồn chi tiêu của đơn vị. Ngay cả công tác cán bộ cũng phải có hệ thống văn bản đủ, phủ. Trước khi thực hiện phải tự đánh giá. Ngoài ra còn phải nhờ đến các cơ quan chức năng cấp trên, như Kiểm toán nhà nước” - ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

5 người đứng đầu bị xử lý vì để xảy ra tham nhũng
5 người đứng đầu bị xử lý vì để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Qua công tác tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong quý I, Thanh tra phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

5 người đứng đầu bị xử lý vì để xảy ra tham nhũng

5 người đứng đầu bị xử lý vì để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Qua công tác tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong quý I, Thanh tra phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng vẫn diễn ra bình thường, không có "chợ chiều"
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng vẫn diễn ra bình thường, không có "chợ chiều"

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Ban Chỉ đạo thống nhất rất cao là quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, làm liên tục, bền bỉ, không ngừng không nghỉ, không có “chợ chiều”, không có ngại ngần khó khăn, càng khó càng phải quyết tâm cao".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng vẫn diễn ra bình thường, không có "chợ chiều"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng vẫn diễn ra bình thường, không có "chợ chiều"

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Ban Chỉ đạo thống nhất rất cao là quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, làm liên tục, bền bỉ, không ngừng không nghỉ, không có “chợ chiều”, không có ngại ngần khó khăn, càng khó càng phải quyết tâm cao".

Hà Nội quyết tâm thực hiện "4 không" để phòng, chống tham nhũng
Hà Nội quyết tâm thực hiện "4 không" để phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Hà Nội yêu cầu biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và "không cần" tham nhũng.

Hà Nội quyết tâm thực hiện "4 không" để phòng, chống tham nhũng

Hà Nội quyết tâm thực hiện "4 không" để phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Hà Nội yêu cầu biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và "không cần" tham nhũng.