Từ khóa tìm kiếm: vướng mắc cơ chế

Lối đi nào để doanh nghiệp xã hội phát triển bền vững?
Lối đi nào để doanh nghiệp xã hội phát triển bền vững?

VOV.VN - Ngoài việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vẫn cần có cơ chế chính sách cụ thể hơn để thúc đẩy doanh nghiệp xã hội.

Lối đi nào để doanh nghiệp xã hội phát triển bền vững?

Lối đi nào để doanh nghiệp xã hội phát triển bền vững?

VOV.VN - Ngoài việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vẫn cần có cơ chế chính sách cụ thể hơn để thúc đẩy doanh nghiệp xã hội.

Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí
Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí

VOV.VN - Các hộ kinh doanh cần phải thấy được lợi ích nhiều hơn chi phí, thuận lợi nhiều hơn cản trở thì họ mới có động lực để chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí

Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí

VOV.VN - Các hộ kinh doanh cần phải thấy được lợi ích nhiều hơn chi phí, thuận lợi nhiều hơn cản trở thì họ mới có động lực để chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Xem xét điều chỉnh quy định thương nhân xuất khẩu gạo
Xem xét điều chỉnh quy định thương nhân xuất khẩu gạo

VOV.VN - Những vấn đề phát sinh trong công tác xuất khẩu gạo sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Xem xét điều chỉnh quy định thương nhân xuất khẩu gạo

Xem xét điều chỉnh quy định thương nhân xuất khẩu gạo

VOV.VN - Những vấn đề phát sinh trong công tác xuất khẩu gạo sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Doanh nghiệp cần một cơ chế tham vấn thực chất, hiệu quả
Doanh nghiệp cần một cơ chế tham vấn thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Cơ chế tham vấn chỉ là hình thức nếu không được áp dụng trong thực tiễn đối với những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần một cơ chế tham vấn thực chất, hiệu quả

Doanh nghiệp cần một cơ chế tham vấn thực chất, hiệu quả

VOV.VN - Cơ chế tham vấn chỉ là hình thức nếu không được áp dụng trong thực tiễn đối với những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp.