Từ khóa tìm kiếm: thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour

Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour
Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour

VOV.VN - Tổ chức phiến quân Taliban chính thức xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mansour, đồng thời bổ nhiệm một thủ lĩnh mới thay cho kẻ vừa bị tiêu diệt.

Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour

Phiến quân Taliban bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của Mansour

VOV.VN - Tổ chức phiến quân Taliban chính thức xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mansour, đồng thời bổ nhiệm một thủ lĩnh mới thay cho kẻ vừa bị tiêu diệt.