Từ khóa tìm kiếm: nội bộ Hàn Quốc

Hàn Quốc kêu gọi các đảng trong nước hợp tác đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi các đảng trong nước hợp tác đối phó Triều Tiên

Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi các phe phái chính trị nước này hợp tác để đối phó với hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi các đảng trong nước hợp tác đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi các đảng trong nước hợp tác đối phó Triều Tiên

Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi các phe phái chính trị nước này hợp tác để đối phó với hành động khiêu khích của Triều Tiên.