Từ khóa tìm kiếm: Không cấp biển 80 cho doanh nghiệp.

Thủ tướng lệnh thu hồi 516 biển xe 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp
Thủ tướng lệnh thu hồi 516 biển xe 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.

Thủ tướng lệnh thu hồi 516 biển xe 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp

Thủ tướng lệnh thu hồi 516 biển xe 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.