Từ khóa tìm kiếm: IS tấn công Barcelona

Phát hiện 120 bình gas được nhóm khủng bố Barcelona tích trữ
Phát hiện 120 bình gas được nhóm khủng bố Barcelona tích trữ

Cảnh sát phát hiện 120 bình gas được cất tại ngôi nhà mà nhóm đứng sau hai vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và Cambrils từng sử dụng.

Phát hiện 120 bình gas được nhóm khủng bố Barcelona tích trữ

Phát hiện 120 bình gas được nhóm khủng bố Barcelona tích trữ

Cảnh sát phát hiện 120 bình gas được cất tại ngôi nhà mà nhóm đứng sau hai vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và Cambrils từng sử dụng.