Từ khóa tìm kiếm: hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp: Còn vướng quá nhiều thứ
Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp: Còn vướng quá nhiều thứ

VOV.VN - Các hộ kinh doanh đang bị “vướng” về kiến thức quản trị kinh doanh cũng như thiếu thị trường và hàng loạt các kiến thức cơ bản 

Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp: Còn vướng quá nhiều thứ

Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp: Còn vướng quá nhiều thứ

VOV.VN - Các hộ kinh doanh đang bị “vướng” về kiến thức quản trị kinh doanh cũng như thiếu thị trường và hàng loạt các kiến thức cơ bản 

Gần 2 triệu hộ kinh doanh thuộc diện “chưa được quan sát”
Gần 2 triệu hộ kinh doanh thuộc diện “chưa được quan sát”

VOV.VN - Thống kê khu vực kinh tế "chưa được quan sát" là cần thiết để đánh giá những đóng góp bất cập - hạn chế trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế.

Gần 2 triệu hộ kinh doanh thuộc diện “chưa được quan sát”

Gần 2 triệu hộ kinh doanh thuộc diện “chưa được quan sát”

VOV.VN - Thống kê khu vực kinh tế "chưa được quan sát" là cần thiết để đánh giá những đóng góp bất cập - hạn chế trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế.

Mục tiêu 1 triệu DN năm 2020: Khó nhưng không quá tầm tay
Mục tiêu 1 triệu DN năm 2020: Khó nhưng không quá tầm tay

VOV.VN - Môi trường kinh doanh tốt và có giải pháp đưa một phần hộ kinh doanh phát triển thành DN thì mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào 2020 sẽ là khả quan.

Mục tiêu 1 triệu DN năm 2020: Khó nhưng không quá tầm tay

Mục tiêu 1 triệu DN năm 2020: Khó nhưng không quá tầm tay

VOV.VN - Môi trường kinh doanh tốt và có giải pháp đưa một phần hộ kinh doanh phát triển thành DN thì mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào 2020 sẽ là khả quan.

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Chủ trương tốt nhưng... chưa đủ
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Chủ trương tốt nhưng... chưa đủ

VOV.VN - Ngoài việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cần gia tăng những giải pháp hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp.

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Chủ trương tốt nhưng... chưa đủ

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Chủ trương tốt nhưng... chưa đủ

VOV.VN - Ngoài việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cần gia tăng những giải pháp hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cần được hỗ trợ về vốn
Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cần được hỗ trợ về vốn

VOV.VN - Chính sách hỗ trợ về thuế, khả năng tiếp cận nguồn vốn là một trong những vướng mắc mà doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể đang gặp phải.

Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cần được hỗ trợ về vốn

Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cần được hỗ trợ về vốn

VOV.VN - Chính sách hỗ trợ về thuế, khả năng tiếp cận nguồn vốn là một trong những vướng mắc mà doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể đang gặp phải.

Người bán hàng phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua
Người bán hàng phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua

VOV.VN - Người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu do cơ quan thuế quy định.

Người bán hàng phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua

Người bán hàng phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua

VOV.VN - Người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu do cơ quan thuế quy định.

Hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp nhưng còn lắm nỗi lo
Hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp nhưng còn lắm nỗi lo

VOV.VN - Mặc dù rất muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp nhưng nhiều hộ kinh doanh cá thể còn e ngại thủ tục, chi phí và thanh, kiểm tra…

Hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp nhưng còn lắm nỗi lo

Hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp nhưng còn lắm nỗi lo

VOV.VN - Mặc dù rất muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp nhưng nhiều hộ kinh doanh cá thể còn e ngại thủ tục, chi phí và thanh, kiểm tra…

Hộ kinh doanh ngại thành doanh nghiệp vì sợ thủ tục thuế và tốn phí
Hộ kinh doanh ngại thành doanh nghiệp vì sợ thủ tục thuế và tốn phí

VOV.VN - Bên cạnh thủ tục thì nhiều hộ kinh doanh cũng lo ngại khi lên doanh nghiệp vì lo mức thuế sẽ cao hơn mức thuế hiện nay.

Hộ kinh doanh ngại thành doanh nghiệp vì sợ thủ tục thuế và tốn phí

Hộ kinh doanh ngại thành doanh nghiệp vì sợ thủ tục thuế và tốn phí

VOV.VN - Bên cạnh thủ tục thì nhiều hộ kinh doanh cũng lo ngại khi lên doanh nghiệp vì lo mức thuế sẽ cao hơn mức thuế hiện nay.

Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí
Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí

VOV.VN - Các hộ kinh doanh cần phải thấy được lợi ích nhiều hơn chi phí, thuận lợi nhiều hơn cản trở thì họ mới có động lực để chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí

Hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: Lợi ích phải nhiều hơn chi phí

VOV.VN - Các hộ kinh doanh cần phải thấy được lợi ích nhiều hơn chi phí, thuận lợi nhiều hơn cản trở thì họ mới có động lực để chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Hộ cá thể “ngại” lên doanh nghiệp khi chưa thấy quyền lợi thiết thực
Hộ cá thể “ngại” lên doanh nghiệp khi chưa thấy quyền lợi thiết thực

VOV.VN - Ngoài sự phức tạp khi hoạt động với mô hình doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể vẫn còn lo ngại về quyền lợi chưa thực sự được đảm bảo.

Hộ cá thể “ngại” lên doanh nghiệp khi chưa thấy quyền lợi thiết thực

Hộ cá thể “ngại” lên doanh nghiệp khi chưa thấy quyền lợi thiết thực

VOV.VN - Ngoài sự phức tạp khi hoạt động với mô hình doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể vẫn còn lo ngại về quyền lợi chưa thực sự được đảm bảo.