Từ khóa tìm kiếm: giấy tờ đi máy bay

Không chấp nhận thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo khi làm thủ tục đi máy bay
Không chấp nhận thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo khi làm thủ tục đi máy bay

VOV.VN - Theo quy định mới, từ 15/1/2018, thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo và giấy phép lái xe của hành khách sẽ không được chấp nhận khi làm thủ tục đi máy bay.

Không chấp nhận thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo khi làm thủ tục đi máy bay

Không chấp nhận thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo khi làm thủ tục đi máy bay

VOV.VN - Theo quy định mới, từ 15/1/2018, thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo và giấy phép lái xe của hành khách sẽ không được chấp nhận khi làm thủ tục đi máy bay.