Từ khóa tìm kiếm: giảm tổn thất do bão

Vì sao thiệt hại vì bão Irma ở Florida (Mỹ) nhẹ hơn ở vùng Caribe?
Vì sao thiệt hại vì bão Irma ở Florida (Mỹ) nhẹ hơn ở vùng Caribe?

VOV.VN - Sự chủ động của lãnh đạo bang Florida cùng kinh nghiệm người dân vùng rốn bão của Mỹ đã giúp giảm tối thiểu tổn thất do siêu bão Irma gây ra tại đây.

Vì sao thiệt hại vì bão Irma ở Florida (Mỹ) nhẹ hơn ở vùng Caribe?

Vì sao thiệt hại vì bão Irma ở Florida (Mỹ) nhẹ hơn ở vùng Caribe?

VOV.VN - Sự chủ động của lãnh đạo bang Florida cùng kinh nghiệm người dân vùng rốn bão của Mỹ đã giúp giảm tối thiểu tổn thất do siêu bão Irma gây ra tại đây.