Từ khóa tìm kiếm: đoàn viên cõng học sinh qua miệng hà bá đến trường

Ấn tượng về đoàn viên cõng học sinh qua “miệng hà bá” để đến trường
Ấn tượng về đoàn viên cõng học sinh qua “miệng hà bá” để đến trường

VOV.VN - Chiếc cầu tạm bị lũ cuốn trôi nên việc băng qua tràn ngập nước trở nên vô cùng nguy hiểm nên các đoàn viên đã cõng học sinh qua suối để đến trường.

Ấn tượng về đoàn viên cõng học sinh qua “miệng hà bá” để đến trường

Ấn tượng về đoàn viên cõng học sinh qua “miệng hà bá” để đến trường

VOV.VN - Chiếc cầu tạm bị lũ cuốn trôi nên việc băng qua tràn ngập nước trở nên vô cùng nguy hiểm nên các đoàn viên đã cõng học sinh qua suối để đến trường.