Từ khóa tìm kiếm: cảnh sát biển cứu ngư dân gãy chân

Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy chân trên biển
Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy chân trên biển

VOV.VN -Ngư dân bị trục cáp kéo lưới trên tàu nghiến làm gãy 1/3 chân phải, mất nhiều máu. Cảnh sát biển nhận yêu cầu cứu nạn và đã nhanh chóng tiếp cận.

Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy chân trên biển

Cảnh sát biển cứu ngư dân bị gãy chân trên biển

VOV.VN -Ngư dân bị trục cáp kéo lưới trên tàu nghiến làm gãy 1/3 chân phải, mất nhiều máu. Cảnh sát biển nhận yêu cầu cứu nạn và đã nhanh chóng tiếp cận.