Từ khóa tìm kiếm: Cần Thơ kiến nghị có cơ chế đặc thủ

Cần Thơ kiến nghị có cơ chế chính sách đặc thù như Đà Nẵng, Hải Phòng
Cần Thơ kiến nghị có cơ chế chính sách đặc thù như Đà Nẵng, Hải Phòng

VOV.VN - Cần Thơ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho thành phố có cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và ngân sách như Đà Nẵng, Hải Phòng.

Cần Thơ kiến nghị có cơ chế chính sách đặc thù như Đà Nẵng, Hải Phòng

Cần Thơ kiến nghị có cơ chế chính sách đặc thù như Đà Nẵng, Hải Phòng

VOV.VN - Cần Thơ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho thành phố có cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và ngân sách như Đà Nẵng, Hải Phòng.