Infographic: Quy trình liên thông thủ tục hành chính
VOV.VN - Ngày 14/12/2017, Bộ trưởng B&ocirc%3ḅ TNMT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 14/12/2017 Bộ TNMT sẽ thực hiện liên thông đối với 11 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 03 lĩnh vực: Môi trường (03 thủ tục); Tài nguyên nước (02 thủ tục); Biển và hải đảo (06 thủ tục) và liên thông bằng 09 quy trình giải quyết TTHC cụ thể. Việc thực hiện Quy trình liên thông mới sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.