Quy chế hoạt động ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng (Ban Chỉ đạo) là Tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trong quý II/2017 tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2016. Ảnh: Báo Đấu thầu

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể bàn bạc và Trưởng Ban quyết định trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên, Trưởng Ban quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện công tác đấu thầu qua mạng trong phạm vi cơ quan mình quản lý, theo dõi với sự hỗ trợ của đơn vị làm đầu mối thực hiện các công tác đấu thầu qua mạng tại cơ quan mình.

Ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức mà thành viên đó đang công tác.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng ban. Bên cạnh hình thức họp trực tiếp để thảo luận, Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến tham gia của các thành viên bằng văn bản. Chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo để chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp các thông tin để chuẩn bị cho các cuộc họp Ban Chỉ đạo./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Phát hiện giá cao bất thường, BHXH đề nghị xem lại giá thuốc đấu thầu
Phát hiện giá cao bất thường, BHXH đề nghị xem lại giá thuốc đấu thầu

VOV.VN - BHXH Bình Định đề nghị xem lại giá thuốc đấu thầu sau khi phát hiện gần 130 loại thuốc có giá cao hơn giá trúng thầu so với các tỉnh, thành khác.

Phát hiện giá cao bất thường, BHXH đề nghị xem lại giá thuốc đấu thầu

Phát hiện giá cao bất thường, BHXH đề nghị xem lại giá thuốc đấu thầu

VOV.VN - BHXH Bình Định đề nghị xem lại giá thuốc đấu thầu sau khi phát hiện gần 130 loại thuốc có giá cao hơn giá trúng thầu so với các tỉnh, thành khác.

Bệnh viện Ung bướu lên tiếng về vụ lùm xùm đấu thầu thuốc
Bệnh viện Ung bướu lên tiếng về vụ lùm xùm đấu thầu thuốc

VOV.VN - Ngày 16/5, Bệnh viện Ung Bướu đã chính thức lên tiếng và khẳng định, nhà thầu rớt thầu do không đủ năng lực tài chính.

Bệnh viện Ung bướu lên tiếng về vụ lùm xùm đấu thầu thuốc

Bệnh viện Ung bướu lên tiếng về vụ lùm xùm đấu thầu thuốc

VOV.VN - Ngày 16/5, Bệnh viện Ung Bướu đã chính thức lên tiếng và khẳng định, nhà thầu rớt thầu do không đủ năng lực tài chính.

Đấu thầu thuốc vào bệnh viện: Giải pháp nào để kiểm soát giá thuốc?
Đấu thầu thuốc vào bệnh viện: Giải pháp nào để kiểm soát giá thuốc?

VOV.VN -Trong thời gian tới, tiền thuốc sẽ không còn chiếm tỷ lệ 60% tổng chi phí khám, chữa bệnh, mà sẽ giảm dần xuống còn 50%, 40%, thậm chí là 30%.

Đấu thầu thuốc vào bệnh viện: Giải pháp nào để kiểm soát giá thuốc?

Đấu thầu thuốc vào bệnh viện: Giải pháp nào để kiểm soát giá thuốc?

VOV.VN -Trong thời gian tới, tiền thuốc sẽ không còn chiếm tỷ lệ 60% tổng chi phí khám, chữa bệnh, mà sẽ giảm dần xuống còn 50%, 40%, thậm chí là 30%.

Cần cơ quan độc lập để giải quyết kiến nghị đấu thầu
Cần cơ quan độc lập để giải quyết kiến nghị đấu thầu

VOV.VN - Các nhà thầu, các nhà đầu tư muốn có một cơ quan độc lập để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Cần cơ quan độc lập để giải quyết kiến nghị đấu thầu

Cần cơ quan độc lập để giải quyết kiến nghị đấu thầu

VOV.VN - Các nhà thầu, các nhà đầu tư muốn có một cơ quan độc lập để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.