Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Một mặt hàng chỉ một Bộ kiểm tra chuyên ngành

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng khi kiểm tra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sáng nay (25/10), tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, với trọng tâm là cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý được phân công, Bộ NN&PTNTđã tiến hành rà soát, đề xuất phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành.

Tổ công tác của Thủ tướnglàm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trong tổng số 345 điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ đã đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện (chiếm 34,2%), trong đó bãi bỏ 65 điều kiện, sửa đổi theo hướng rút gọn 53 điều kiện. Bộ cũng tiến hành tổ chức rà soát sâu hơn đối với 508 thủ tục hành chính còn hiệu lực, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 287 thủ tục hành chính (chiếm 56,5 %).

Về cơ bản, hiện nay, các loại phí, lệ phí chi cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã được rà soát, cắt giảm. Chỉ tính riêng hoạt động kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật giảm khoảng 654,4 tỷ đồng; kiểm dịch thực vật giảm khoảng 178,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối với với 7 loại hàng có chồng chéo kiểm tra chuyên ngành giữa Bộ NN&PTNT với các bộ khác, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Y tế cần xem xét giao cho một Bộ làm đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo hướng một cơ quan kiểm tra chuyên ngành có lực lượng. Bên cạnh đó, giao cả kiểm tra về kiểm dịch và an toàn thực phẩm, đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động kiểm nghiệm, kiểm chứng phục vụ hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Bộ NN&PTNT cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng tổ công tác nêu rõ, Tổ công tác làm việc với mục đích lắng nghe ý kiến và phản ánh trung thực kết quả kiến nghị của các bộ ngành, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp liên quan trong thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ NN&PTNT.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là phải cắt giảm, nhưng đối với những mặt hàng liên quan đến sức khỏe, môi trường cần phải kiểm soát chặt chẽ. Mặt khác cũng cần đảm bảo đưa hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài.

Bộ NN&PTNT cần tiếp tục rà soát những danh mục hàng hóa cắt giảm; đẩy nhanh thông tin 1 cửa quốc gia ASEAN; công bố danh mục hàng hóa chuyên ngành cần gắn mã để dễ phân cấp quy chuẩn quốc gia cho địa phương, cũng như quan tâm tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực thú y.

“Việc kiểm tra chồng chéo giữa các Bộ, giữa các đơn vị trong 1 Bộ hay 1 mặt hàng điều chỉnh của nhiều văn bản đã tạo ra rào cản cho doanh nghiệp. Thủ tướng giao cho Văn phòng Chính phủ cùng với các Bộ tập trung ngồi lại, trên nguyên tắc 1 mặt hàng chỉ giao cho 1 Bộ chủ trì. Vấn đề này đã được Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu quan điểm, hoàn toàn đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 11 thành viên
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 11 thành viên

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 11 thành viên

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có 11 thành viên

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hải Phòng
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng nay (19/9), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hải Phòng.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hải Phòng

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng nay (19/9), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hải Phòng.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.