Những thiết kế tiện dụng mà thông minh trong cuộc sống quanh ta
VOV.VN - Có những phát minh nhỏ nhưng giúp ích bạn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày.