Bí thư, cấp ủy phải gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết TW6

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan TW yêu cầu các Bí thư, người đứng đầu gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết.

Nhằm hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, hôm nay (11/12), trên 600 cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đang công tác tại TPHCM và khu vực phía Nam đã học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tại TPHCM.

Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức, cơ cấu bộ máy, con người của cả hệ thống chính trị; cũng như liên quan đến công tác dân số, đến vấn đề bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Do vậy, những vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 6 đề cập tác động đến quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cũng như đến mỗi người dân.  

Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã sớm ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống.

Thông qua các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết tại 3 khu vực trong cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ lấy ý kiến cán bộ đảng viên thảo luận, đóng góp, xây dựng hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động và lãnh đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ, góp phần cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để cán bộ, đảng viên có thể trao đổi, thảo luận, tranh luận, mổ xẻ, nghiên cứu sâu để làm rõ thêm những quan điểm chỉ đạo và đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ quan Trung ương phải thực hiện.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có nhiều đơn vị liên quan đến công tác tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân, cũng như công tác dân số...

Chính vì vậy, những ý kiến đóng góp từ hội nghị này là rất quan trọng và thiết thực để hoàn thiện Chương trình hành động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, góp phần cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết quan trọng này.

Đây là hội nghị thứ 2 trong số 3 hội nghị được Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức trong cả nước. Nội dung tác động và điều chỉnh của các Nghị quyết Trung ương 6 là bao phủ rộng và sâu sắc đến nhiều lĩnh vực từ cơ cấu, tổ chức, biên chế, tài chính, cho đến thu nhập của người lao động... tại các đơn vị. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối yêu cầu các đồng chí Bí thư, người đứng đầu cấp uỷ, tập thể cấp uỷ, cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết./.  

Viết bình luận

Tin liên quan

Những dấu ấn của Hội nghị Trung ương 6 trong dư luận xã hội
Những dấu ấn của Hội nghị Trung ương 6 trong dư luận xã hội

VOV.VN - Trong 7 ngày làm việc, Hội nghị TƯ 6 đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân

Những dấu ấn của Hội nghị Trung ương 6 trong dư luận xã hội

Những dấu ấn của Hội nghị Trung ương 6 trong dư luận xã hội

VOV.VN - Trong 7 ngày làm việc, Hội nghị TƯ 6 đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân

Tinh giản bộ máy, biên chế là việc phải làm ngay, muộn còn hơn không
Tinh giản bộ máy, biên chế là việc phải làm ngay, muộn còn hơn không

VOV.VN - Theo cử tri, việc tinh giản biên chế là điều cần thiết và phải làm ngay để giảm gánh nặng cho cả nhà nước và người dân.

Tinh giản bộ máy, biên chế là việc phải làm ngay, muộn còn hơn không

Tinh giản bộ máy, biên chế là việc phải làm ngay, muộn còn hơn không

VOV.VN - Theo cử tri, việc tinh giản biên chế là điều cần thiết và phải làm ngay để giảm gánh nặng cho cả nhà nước và người dân.

“Các cấp cơ sở sẽ chuyển mình theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6“
“Các cấp cơ sở sẽ chuyển mình theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6“

VOV.VN - "Tôi cho rằng Đảng ta đã nhìn thẳng vào vấn đề, chắc chắn sau hội nghị Trung ương 6 thì cấp cơ sở từ tỉnh trở xuống sẽ chuyển mình theo tinh thần hội nghị". 

“Các cấp cơ sở sẽ chuyển mình theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6“

“Các cấp cơ sở sẽ chuyển mình theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6“

VOV.VN - "Tôi cho rằng Đảng ta đã nhìn thẳng vào vấn đề, chắc chắn sau hội nghị Trung ương 6 thì cấp cơ sở từ tỉnh trở xuống sẽ chuyển mình theo tinh thần hội nghị". 

“Đột phá của Hội nghị Trung ương 6 là rà soát, tinh gọn đầu mối“
“Đột phá của Hội nghị Trung ương 6 là rà soát, tinh gọn đầu mối“

VOV.VN - Đột phá tại Hội nghị Trung ương 6 này là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

“Đột phá của Hội nghị Trung ương 6 là rà soát, tinh gọn đầu mối“

“Đột phá của Hội nghị Trung ương 6 là rà soát, tinh gọn đầu mối“

VOV.VN - Đột phá tại Hội nghị Trung ương 6 này là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Những điểm nhấn quan trọng
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Những điểm nhấn quan trọng

VOV.VN - Một trong những nội dung của Hội nghị TƯ 6 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Những điểm nhấn quan trọng

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Những điểm nhấn quan trọng

VOV.VN - Một trong những nội dung của Hội nghị TƯ 6 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Tinh giản biên chế, không thể cứ hô quyết liệt rồi lại để phình to hơn
Tinh giản biên chế, không thể cứ hô quyết liệt rồi lại để phình to hơn

VOV.VN - Chủ trương tinh giản biên chế đã chín muồi và đang là việc làm cấp bách, cần thực hiện ngay, không thể chậm trễ hơn nữa.

Tinh giản biên chế, không thể cứ hô quyết liệt rồi lại để phình to hơn

Tinh giản biên chế, không thể cứ hô quyết liệt rồi lại để phình to hơn

VOV.VN - Chủ trương tinh giản biên chế đã chín muồi và đang là việc làm cấp bách, cần thực hiện ngay, không thể chậm trễ hơn nữa.